Hosans | Zhou Jian-wen | Chow Kimman | 周剑文 | Hosans Studio

CITYZINE / Art-Tide

 

My work “Drive the wind” exhibited at “ART-TIDE”, CITYZINE.

 

Information:
CITYZINE / Art-Tide
城市画报 / 艺术潮湃展
 
November 2, 2015 – January 24, 2016
Exhibiting Artists: Lei Mengting, Liang Manrong, Zhang Zhaoying, Huang Wei, Tan Xuan, Ma Shengzhe, Xu Zhongrong(X2R), Zhou Jian-wen, Tushi Design.
Itinerant Location:
Addr. 1: Shimao Plaza, 13 Gongti North Road, Chaoyang District, Beijing, China. (2015.11.02-11.15)
Addr. 2: Crystal Galleria, 68 Yuyuan Road, Jingan District, Shanghai, China. (2015.11.23-12.06)
Addr. 3: Paradise Walk, 66 Jin Ji West 1 Road, Wuhou District, Chengdu, China. (2015.12.11-12.24)
Addr. 4: Happy Valley, 36 Ma Chang Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, China. (2016.01.09-01.24)
 
2015年11月2号 – 2016年1月24号
联合潮流品牌:MLGB (李晨)、DAHOOD (郑恺)、热血 (陈建州)、MR.A、宁死不屈、DUEPLAY、DEBRAND。
参展艺术家:雷梦婷、梁曼荣、张钊瀛、黄薇、谭轩、马晟哲、徐仲荣X2R、周剑文、兔屎文化。
 
艺术家与品牌跨界合作:
马晟哲 X 蓝鸟
徐仲荣 X 蓝鸟
周剑文 X 蓝鸟
兔屎文化 x 蓝鸟
雷梦婷 X MLGB
张钊瀛 X DAHOOD
谭轩 X 热血
梁曼勇 X MR.A
马晟哲 X 宁死不屈
徐仲荣 X DUEPLAY
黄薇 X DEBRAND
 
巡展地点:
北京-世茂广场(2015.11.02-11.15)
上海-晶品购物中心(2015.11.23-12.06)
成都-龙湖金楠天街(2015.12.11-12.24)
广州-太阳新天地(2016.01.09-01.24)
 
 
 
 

Photography by Wang Yang.
Drive the wind
Dimensions: 88x66x7.5 cm
Materials: Stainless steel, Acrylic
 
《驾风者》
尺寸:88x66x7.5 cm
材料:不锈钢板、亚克力板
 
 
More info:
• 全新蓝鸟 艺术疯潮-亚太艺术潮湃展 
• 全新蓝鸟 艺术疯潮-亚太艺术潮湃展2 
• 影响现代年轻潮流风向,首届“亚太艺术潮湃展”在京袭来 
 
 

Process

Fabrication

Concept sketches & Detailed design